Meie, välismaal elavad valgevenelased

  • tuginedes Valgevenes toimunud rahvusvaheliste küsitlustele ja sõltumatute vaatluste tulemustele, OSCE aruandele pettuste kohta,

valimistulemuste mittetunnustamisele EL-i riikide, USA, Kanada jt valitsuste poolt, ei tunniste me Valgevenes 9. augustil 2020 toimunud valimisi legitiimsetena ning A.G. Lukašenkat valitud presidendina.

  • Mõistame hukka massilised repressioonid rahulike elanike vastu eesmärgiga säilitada ebaseaduslikult haaratud võim ning toetame Valgevene elanike nõudmiseid – vabastada poliitvangid ja ebaseaduslikult kinnipeetavad isikud, lõpetada vägivald ning võtta vastutusele vägivallas süüdiolevad isikud, viia läbi uued valimised.
  • teavitame, et välisriikide valgevenelaste nõuandekomisjon, Valgevene Välisministeerium ja saatkondadel puudub demokraatlik

legitiimsus esindada Valgevene riiki ja välismaal elavate valgevenelaste huve.

Valgevene kodanike õiguste ja huvide kaitsmiseks ning demokraatliku Valgevene esindamiseks välismaal, keda esindab rahvuslik liider S.Tihanovskaja, Kordinatsiooninõukogu ja Rahvusliku Kriisivastase juhtkogu nimel teatame rahvuslike saatkondade loomisest.

Rahvusilike saatkondade peamised ülesanded:

  1. Avalikkuse teavitamine olukorrast Valgevenes.
  2. Kontaktide loomine ja hoidmine välismaal asuvate valitsusasutuste, avalike ühenduste, ametiühingute, ettevõtete, teadus- ja kultuuriringkondadega.
  3. Valgevenelaste õiguste ja huvide kaitse, riigist lahkuma sunnitute abistamine.

Rahvuslike saatkondade loomine oli osa valgevenelaste maailmakongressi päevakorrast 31. oktoobrist – 1. novembrini 2020 ning see on kinnitatud selle resolutsioonis (https://belaruscongress.org/resolution).